Anarkiv

Västmanland (U)


Västmanland

Västmanland är förvisso mycket mer än Dingtuna (karta) och Fläckebo (karta), här finns dock dessa två församlingar mer eller mindre utforskade.

Databaserna har skapats genom att alla födelser, vigslar och dödsfall registrerats, husförhörslängder har använts för att komplettera materialet så att personerna i största möjliga mån kunnat sammanföras i familjer.

Släktforskarprogrammet Anarkiv har använts för arbetet. Databaser skapade i Anarkiv (i Microsofts Access-format) kan användas som de är för sökning direkt på webben.

Hittils registrerat:
OrtDingtunaFläckebo
Födda1680-18251650-1816
Vigda1680-18231649-1814
Döda1688-18211650-1813
Till detta kommer
dels
alla födda från Sveriges Befolkning 1970-1980 samt alla födda och döda från Sveriges Dödbok. Dessa uppgifter har direktimporterats i Anarkiv, dubletter har i möjligaste mån automatiskt sorterats bort, dock kan finnas dubletter om namn skrivits på olika vis i de olika källorna. Alltså samma uppgifter som där finns registrerade, ingen bearbetning eller forskning har skett på detta material,

och dels
alla i Dingtuna födda från Sveriges Befolkning 1890-1900. Uppgifterna har plockats in i Anarkiv med de släktrelationer som där finns, vilket betyder att en hel del, speciellt barn, födda i kringliggande församlingar kommit med. Uppgifterna har dessutom i möjligaste mån samordnats med de som hämtats från Dödboken enligt ovan.

Databasen över Dingtuna innehåller cirka 26600 personer, 22200 med angiven födelseförsamling, 12200 födda och 7400 döda i Dingtuna. Observera att alla uppgifter hämtats ur kyrkoarkiven för Dingtuna, inga uppgifter har kontrollerats i andra församlingar.
Födelseuppgifter för åren 1660-1680 samt födelse- och vigseluppgifter för åren 1760-1780 saknas i församlingen. Av speciellt intresse är därför att kunna återskapa dessa uppgifter med hjälp av övriga längder.

Databasen över Fläckebo innehåller cirka 9800 personer, 7600 med angiven födelseförsamling, 6700 födda och 4400 döda i Fläckebo. Observera att alla uppgifter hämtats ur kyrkoarkiven för Fläckebo, inga uppgifter har kontrollerats i andra församlingar.

Uppgifterna är delvis svårläsliga och vissa tolkningsproblem föreligger. Var och en förstår att detta naturligtvis gör att felaktigheter kan insmyga sig. Efterhand som fler uppgifter registrerats har förhoppningsvis en eller annan oklarhet fått sin tolkning. Uppgifter här funna bör alltid kontrolleras mot originalboken.

Kommentarer kring använda längder ur kyrkoarkiven för Dingtuna och för Fläckebo.

Namn har genomgående normerats så att de alltid skrivs på samma sätt. I möjligaste mån har svensk stavning använts, K i stället för C och Ch (Karl, Kristina osv), F i stället för Ph (Filip, Sofia osv), onödiga H har tagits bort (Matilda, Katarina, dock: Elisabeth). Detta gäller dock inte för det importerade materialet.

Exempel:

  • Per, Pär, Peter, Petter osv har alla blivit Per (dock: Karl Petter, Johan Petter o likn)
  • Karin, Catharina och Cajsa osv har alla blivit Katarina
  • Kerstin, Christina och Stina osv har alla blivit Kristina
  • Johan och Jan skrivs Johan
  • Margareta och Greta skrivs Margareta
  • Elisabeth, Lisa och Lisbet skrivs Elisabeth
Intro Forskning