Anarkiv

Dingtuna i Västmanland (U)


Kyrkoarkiv i Dingtuna

Födelse- och dopböcker

C: 1 1635-1660 1651-1653 saknas
C: 2 1680-1698
C: 3 1699-1723
C: 4 1724-1747
C: 5 1748-1763
C: 6 1780-1830
C: 7 1841-1858 (Duplett)
C: 8 1831-1862

Lysnings- och vigselböcker

C: 1 1635-1691
C: 2 1680-1716
C: 3 1717-1723
C: 4 1724-1760
E: 1 1775-1863 1775 defekt, 1776-1779 saknas

Död- och begravningsböcker

C: 1 1635-1688
C: 2 1680-1716
C: 3 1717-1723
C: 4 1724-1747
C: 5 1748-1767
F: 1 1768-1774
F: 2 1775-1821
F: 3 1822-1857
F: 4 1841-1858

Husförhörslängder

AI: 1 1685-1690
AI: 2 1692-1697 Defekt
AI: 3 1698-1703 Defekt
AI: 4 1709-1721
AI: 5 1723-1733
AI: 6 1734-1744
AI: 7 1751-1760
AI: 8 1761-1768
AI: 9 1768-1776
AI:10a 1775-1784
AI:10b 1775-1784
AI:11 1785-1794
AI:12 1795-1804
AI:13a 1805-1814
AI:13b 1805-1814
AI:13c 1805-1814
AI:14a 1815-1824
AI:14b 1815-1824
AI:15a 1825-1835
AI:15b 1825-1835
AI:16a 1835-1845
AI:16b 1835-1845
AI:17a 1846-1855
AI:17b 1846-1855
AI:18a 1856-1865
AI:18b 1856-1865
AI:19 1866-1875
AI:20 1876-1886
AI:21a 1886-1895
AI:21b 1886-1895

I födelselängderna C:2 och C:3 finns uppgifter om födda (döpta) barn med sina fäder, mödrar anges mycket sparsamt, dopdatum anges genomgående, födelsedatum anges ytterst sällan.
I längden C:2 fattas födda efter 17 april 1687 fram till början år 1688. År 1693 fattas födda mellan januari och maj.
I längden C:3 är åren 1699-1701 bitvis oläsliga och mycket svårtolkade.

I vigsellängden C:2 finns endast två vigslar 1686 och saknas helt 1687 och 1692.

I födelselängden C:4 börjar även födelsdatum förekomma, moderns namn börjar också anges, dock ej mellan 1728 och 1737.

I vigsellängden C:4 saknas datum för åren 1750 och 1751.

I födelselängden C:5 upphör uppgifterna i mars 1763 (för att inte komma igen förrän 1780 i påföljande längd).

[Tillbaka/Back]