Anarkiv

Tjust (H)


Kalmar län

Tjust, dvs norra Kalmar län, trakten kring Västervik, består av ett flertal församlingar - karta, (http://www.tjust.com). Alla har dock inte behandlats här.

Databaserna har skapats genom att data exporterats från PLF:s databas för norra Kalmar län. (PLF = Person- och Lokalhistoriskt Forkarcentrum, Oskarshamn.) Vid importen har databasen autogenererats och inga större bearbetningar har skett. Barn med föräldrapar som angivits på exakt samma vis har sammanförts till familjer. Har däremot föräldrarnas namn skrivits olika står de kvar som separata familjer. Kvinnor med dotternamn, slutande på -.dr, -d:r osv, har fått namnen skrivna som -dotter. Alla uppgifter från församlingarna har tagits med, dvs alla födda, döda och vigda.

Vidare har alla födda och döda på samma sätt, för de flesta församlingarna, hämtats från Sveriges Dödbok. De fel som finns i ursprungsmaterialen kvarstår här. Ingen forskning har skett på materialet, uppgifterna har endast blivit registrerade. Detta innebär i sin tur att en och samma person kan förekomma ett antal gånger i materialet.

Släktforskarprogrammet Anarkiv har använts för registreringen. Databasen skapad i Anarkiv (i Microsofts Access-format) kan användas som den är för sökning direkt på webben.

Det stora undantaget utgör här Törnsfall där en fullständig Släktforskning har utförts på materialet. Personer har i möjligaste mån sammanförts familjevis och dubbletter eliminerats, genom att husförhörslängderna gåtts igenom. Härvid har mängder av fel, säkert tusentals, från PLF-tolkningen blivit rättade.
Självklart finns där fortfarande en del lösa trådar mycket beroende på att inga husförhörslängder finns före 1802. Och självfallet finns fortfarande tänkbara feltolkningar och saker som kan diskuteras, kom ihåg, att det rör sig andrahandskällor, uppgifterna bör alltid kollas mot originalhandlingarna.

Också för Lofta gäller nu att materialet, på samma sätt som för Törnsfall, gåtts igenom. Sålunda har också här personer i möjligaste mån sammanförts familjevis och dubbletter eliminerats, genom att husförhörslängderna gåtts igenom. En begränsning är förstås att före 1806 finns just inga husförhörslängder i Lofta.
För Lofta finns Sockenstämmoprotokoll, tolkade och renskrivna, hela volymen KI:1 omfattar åren 1730-1814, här finns utdrag mellan 1757 och 1789.

Materialet har allmänt använts för släktforskning och i synnerhet i jakten på en saknad Johan.
En Johan Johansson (Jaen Jaensson) som i Västervik och i Lofta sägs född 1:a maj 1774 i Törnsfall, men som inte står att finna i Törnsfall. Han är förmodligen född i någon grannförsamling i Tjust. Han vigs i Törnsfall 24/6 1810, familjen finns först i Västervik för att senare bosätta sig i Lofta.

Den här jakten på Johan har satt sina spår i databaserna där alla tänkabara Johan har undersökts så långt det varit möjligt, dock utan att Johan har kunnat hittas. Idéer är välkomna!

Intro Forskning