Anarkiv

Tjust (H)

Kalmar län

Tjust, dvs norra Kalmar län, trakten kring Västervik, består av ett flertal församlingar - karta, (http://www.tjust.com), närmare bestämt 20 stycken, 16 i Norra Kalmar län, 4 i sydöstra Östergötland.

Databasen över Tjust omfattar alla dessa 20 församlingar. Den har skapats genom sammanslagning av de separata databaser för de olika Tjust-församlingar som tidigare fanns här. Dessa har i sin tur skapats genom import av data från PLF:s registreringar, främst uppgifter om födda, men i flera fall också uppgifter om vigda och döda. (PLF = Person- och Lokalhistoriskt Forkarcentrum, Oskarshamn.)

Vid importen har databasen autogenererats och inga större bearbetningar har skett. Barn med föräldrapar som angivits på exakt samma vis har sammanförts till familjer. Har däremot föräldrarnas namn skrivits olika står de kvar som separata familjer. Detta betyder att det skapats en hel del dubbletter, främst föräldrapar. Kvinnor med dotternamn, slutande på -.dr, -d:r osv, har fått namnen skrivna som -dotter.

Vidare har alla (födda och) döda på samma sätt, för de flesta församlingarna, hämtats från Sveriges Dödbok. Ingen berabetning har skett vid importen, uppgifterna har endast blivit registrerade. Detta innebär i sin tur att en och samma person kan förekomma ett antal gånger i materialet.

Släktforskarprogrammet Anarkiv har använts vid skapandet av databasen. En sådan skapad databas (i Microsofts Access-format) kan, som synes, användas som den är för sökning direkt på webben.

Till detta kommer att i särskilt två av församlingarna (än så länge), Lofta och Törnsfall, har genomgripande släktforskning genomförts. Personer har i möjligaste mån sammanförts familjevis och dubbletter eliminerats, genom att husförhörslängderna gåtts igenom.
Härvid har mängder av fel, säkert tusentals, från PLF-tolkningen blivit rättade. Självklart finns där fortfarande en del lösa trådar mycket beroende på att inga husförhörslängder finns före 1802 i Törnsfall, och just inga före 1806 i Lofta.
Självfallet finns fortfarande tänkbara feltolkningar och saker som kan diskuteras. Kom ihåg, att det rör sig andrahandskällor, uppgifterna bör alltid kollas mot originalhandlingarna.

För Lofta finns dessutom Sockenstämmoprotokoll, tolkade och renskrivna, hela volymen KI:1 omfattar åren 1730-1814, här finns utdrag mellan 1757 och 1789.

Genom den nya sammanslagna databasen, kallad Tjust, vinns mycken samordning, de flesta i regionen bor och lever sina hela liv i just Tjust.

Databasen innehåller upp mot 700 tusen personer. Ett arbete att förbättra kvaliteten, genom regelrätt släktforskning, genom eliminering av dubbletter och genom normering av namn, orter och församlingar kommer att fortgå under lång tid.

Intro Forskning