Anarkiv

Släkten - Tjust, Västmanland, Närke


Släkten

Släkten finns på farssidan vad gäller anor nästan utelutande i Tjust. På morssidan gäller Närke och Västmanland.

Med hjälp av släktforskarprogrammet Anarkiv kan tabeller såväl som tavlor skapas direkt för Internet i html-format.
Exempel på detta finns i form av Antavlor/Antabeller ur släktforskningen för den egna släkten.

Mer behändigt är dock att databserna skapade i Anarkiv kan användas direkt för sökning på webben.
Programmet Anarkiv skapades från början som en hjälpreda i den egna forskningen, då befintliga program för släktforskning som då fanns var helt undermåliga.

Under Projekt Ekbom finns också, i form av en ättlingstabell, bland alla släkter Ekbom/Ekebom, den till släkten hörande släktgrenen av Ekbom från Hallsberg.

Dessutom finns en släktberättelse för släkten Wauchman från Eksjö och Lofta ända in i vår tid.

Vidare finns utdrag ur sockenstämmoprotokoll för Lofta åren 1757-1789 där klockaren i Lofta Peter Wauchman figurerar, vilket hittas under Lofta.

Intro Forskning