Anarkiv

Gästbok
Svara! - Reply!
Namn
Mail
Kod
1998-12-14

I am looking tor a book on the etimology of Swedish surnames, and I would highly appreciate an article on the origin and traditions of Swedish surnames, Any Germanic language is in order, though I understand Dutch, English and German best of all.Thank you very much.Just for kicks: here is the above message, in my mother tongue, Afrikaans.Ek soek 'n boek oor die etimologie van Sweedse familiename, en ek sou 'n artikel oor die oorsprong en tradisies vam Sweedse familiename hoog waardeer. Enige Germaanse taal is in orde, maar ek verstaan Nederlands, Engels en Duits die beste.Hartlik dankieJohan Combrink Sperandum!

Johan Combrink
Mail: tesourus@cis.co.za [SVARA, LÄGG TILL - REPLY, ADD]Åter till Gästbok - Return to Guestbook
[2023]   [2022]   [2021]   [2020]   [2019]   [2018]   [2017]   [2016]   [2015]   [2014]   [2013]   [2012]   [2011]   [2010]   [2009]   [2008]   [2007]   [2006]   [2005]   [2004]   [2003]   [2002]   [2001]   [2000]   [1999]   [1998]   [1997]   [1996]   [1995]