Anarkiv

Gästbok
Svara! - Reply!
Namn
Mail
Kod
1998-07-07

Soldat Johan (Israels) Munter f.16/1 1768 d. augusti 1808 i NummijärviFinland (stupade)är enligt Österbottens regementets livskompani född iÖsterbotten. Han var gift med en kvinna från Vörå utanför Vasa. Hon varfrån Israelshemman nr. 11 i Vörå. De hade flera barn och ättlingar finns i USA. Från USA har jag fått uppgifter om att Johan Munter var född i"Norland". Johan finns i varje fall inte i någon födelselängd i Finlandvarken i Österbotten eller annanstans. Finns det någon som vet farifrånhan kom. Han kom ju att vara förebild i Runebergs Fänrik Ståhls sägner.Tack på förhand!

John Långs
Mail: john.langs@kolumbus.fi [SVARA, LÄGG TILL - REPLY, ADD]Åter till Gästbok - Return to Guestbook
[2023]   [2022]   [2021]   [2020]   [2019]   [2018]   [2017]   [2016]   [2015]   [2014]   [2013]   [2012]   [2011]   [2010]   [2009]   [2008]   [2007]   [2006]   [2005]   [2004]   [2003]   [2002]   [2001]   [2000]   [1999]   [1998]   [1997]   [1996]   [1995]