Anarkiv

Gästbok
Svara! - Reply!
Namn
Mail
Kod
1998-03-03

Efterlyses: rötter till klockare o.vapensmed Anders Edvard Lund(son) f.15.3.1786, flyttade till Finland från Torneådalen, antagl.från Karl Gustafs församling 1800-1820 tills.med sin bror Karl Fredrik f.31.7.1794. A.E.Lundsons vapen finns i vapensaml.Livrustkammare/Stockholm. Också efterl. anor till kapten Ertman Lang, som dog ca.1658 i Kronborgs slott, gift med Beata Jonsdotter d.efter 1674. Kaptenen har tjänstgjort som fänrik i William Forbes infant.regiment 1649-54, som kapten i F.von Fersens Vita regiment.Deras ättlingar registr.i min släktregister,5.generationens Johan Ertman Lang f.1748 i Hälsingborg bosatt i Finland ca 1774 med hustru Ertmo Sofia Ranius.

Lea Grönstrand, Finland
Mail: lea.gronstrand@megabaud.fi [SVARA, LÄGG TILL - REPLY, ADD]Åter till Gästbok - Return to Guestbook
[2023]   [2022]   [2021]   [2020]   [2019]   [2018]   [2017]   [2016]   [2015]   [2014]   [2013]   [2012]   [2011]   [2010]   [2009]   [2008]   [2007]   [2006]   [2005]   [2004]   [2003]   [2002]   [2001]   [2000]   [1999]   [1998]   [1997]   [1996]   [1995]