Anarkiv

Gotland (I)

"Denna databas innehåller uppgifter om c:a 197 000 personer som bott på Gotland från slutet av 1500-talet till våra dagar. Uppgifterna har jag sammanställt dels från sådant som jag själv registrerat vid egen forskning på ett antal gotländska socknar, dels genom de uppgifter som andra gotlandsforskare presenterat i olika sammanhang. Dessa senare källor är främst DISBYT, Gotlands genvägar, Folkräkningarna 1890 och 1900, samt olika personliga släktforskningssidor på Internet. Jag har även använt tryckta källor såsom olika sockenböcker, Gotländska släkter av Nyberg, Gotlands bebyggelse m fl.

En egenhet för denna databas är att alla personer som ingår hänger samman på ett eller annat sätt, antingen genom direkt släktskap i upp- eller nedstigande led eller genom syskon, omgiften etc. Några fristående personer skall alltså inte finnas. Är då alla dessa människor släkt med varandra ? Nej, naturligtvis inte, det vore nog att tänja på släktbegreppet lite för mycket. Men det finns en del ganska omfattande släktträd, t ex kyrkoherden i Hablingbo och Silte, Sören Jensen, vars ättlingar omfattar c:a 10 000 personer eller kyrkoherden i Garde, Nils Lauritzen Gardeus och hans bägge hustrur vars ättlingar omfattar c:a 3000 personer.

Det är självklart att det finns felaktiga uppgifter i ett så stort material, särskilt som uppgifterna kommer från många olika håll. Det är därför viktigt att framhålla att uppgifter alltid måste kontrolleras mot källan. Jag är tacksam för alla påpekanden om felaktigheter, självklart med angivande av korrekta uppgifter. Alla uppgifter kan skickas till olle_overby@hotmail.com. Jag tar även med nya personer i databasen under förutsättning att de går att länka in i det befintliga trädet. Större bidrag bör skickas i GEDCOM-format.

Beträffande gårdsnamnen har jag, så långt det varit möjligt, följt den stavning som används på CD-skivan Svenska Ortnamn.

Det bör observeras att födelseort/gård i många fall hämtats från Gotländskt vigselregister och inte alltid överensstämmer med verklig födelseort/gårdsnamn utan kan vara något helt annat beroende på migration.

OBS !
Några personer (http://www.anor.se/prod03.htm) har stulit min databas och erbjuder den som en kommersiell produkt. Köp inte den, här får du materialet gratis och mer aktuellt."

[Tillbaka/Back]