Anarkiv

Gotland


Gotland

Databas över Gotland, folk i Gotlands alla församlingar från cirka 1600 och framåt. Antalet församlingar kan räknas till 92 stycken. Av naturliga skäl är de alla ganska små med undantag för huvudortern Visby.

Databasen bygger på en äldre databas enligt Olle Överby. Om den idag går att hitta är obekant.
Kvaliteten för denna databas diskuteras och kritiseras på Anbytarforum.
Så som vanligt, data funna på nätet måste alltid kontrolleras mot källorna.

Denna äldre databas innehåller mängder av fel och tveksamheter. För närvarande pågår dock en grundlig genomgång av dessa ursprungliga data.

Intro Forskning