Anarkiv

Södra Roslags Båtsmän

Rotebåtsmän

Lockande är upptäckten att där fanns båtsmän i Rinkeby, och också i andra orter på Järvafältet, som Hjulsta och Akalla. Områden som man idag tänker sig för innan man besöker. Bortrensat är också praktiskt taget alla rester av ett tidigare svenskt liv på Järvafältet. Akalla gård lär finnas kvar, medan allt är rensopat i Rinkeby, Husby, Akalla och Hjulsta.

Nåväl, de båtsmän som där en gång levt under indelningsverkets tid mellan cirka 1700 och 1900, är väl värda en egen mässa och har här registrerats så långt det låter sig göras. Uppgifter om vilka båtsmän där fanns har hämtats ur Soldatdatabasen. Dessa uppgifter har sedan kompletterats med uppgifter ur kyrkoarkiven. Tilläggas kan att båtsmän i äldre tider är mycket knapphändigt bokförda i kyrkoarkiven.

Båtsmännen i Spånga tillhörde alla Södra Roslags Båtsmän, 2:a kompaniet.
Förutom i Spånga fanns båtsmän tillhörande detta kompani i Vallentuna, Fresta, Hammarby, Vada, Össeby-Garn, Angarn, Kårsta, Järfälla, Bromma, Sollentuna, Ed, Danderyd, Lidingö, Solna, Täby, Ryd, Djurhamn, Värmdö, Pilhamn, Bo, Ljusterö och Möja.
Databasen kommer efterhand att utvidgas och omfatta allt fler socknar.

På bilden båtsmansuniformer enligt http://www.hhogman.se/soka_soldater_flottan.htm.


Båtsmansrotar och -torp med tillhörande rotenr och huvudsakligt använt soldatnamn:

SockenRoteRotenrSoldatnamn
SpångaAkalla41Ackelman
SpångaRinkeby42Rink
SpångaSpånga by & Sundby43Sundberg, Spång
SpångaFlysta44Flyman
SpångaNälsta45Nähl
SpångaLunda46Lundgren
SpångaBromsten47Sten
SpångaVinsta49Winst
SpångaHjulsta50Hjul
SpångaErvinge67Lohm
DanderydKävinge68Käving
DanderydNyby69Nyby, Hammar
DanderydEkeby70Ek
DanderydRinkeby71Rinkman
DanderydEneby72Enman
LidingöBodal & Gåshaga73Boman
LidingöHersby74Hersberg
SolnaFrösunda75Boo

Under Rinkeby gård fanns två torp med namnet Rinkeby, det ena förstås i Rinkeby, det andra i Danderyd, Rinkeby nr 71.
Detta senare torp i Danderyd, Rinkeby båtsmanstorp, finns faktisk bevarat och kan besökas, gör det!

Som ett litet kuriosum kan nämnas att i Spånga finns både en gata kallad Båtsmans Stens väg och en kallad Båtsman Nähls väg.

[Tillbaka/Back]