Anarkiv

Gästbok
Svara! - Reply!
Namn
Mail
Kod
2003-01-12

I en skattelängd från år 1682, tillhörande en by utanför Björneborg (Finland), har vi hittat "Innom Kåår och Köör" skrivet vid en båge innefattande tre män, som inte hade någon uppgift på betald skatt.
Husen de bodde i tillhörde "Niels Bielkes frälsse" och var en herrgård, ett rusthåll och en större byggnad.
Är det någon som vet vad "Innom Kåår och Köör" betyder?

Martti Laaksonen
Mail: a97_mln@arch.kth.se [SVARA, LÄGG TILL - REPLY, ADD]Åter till Gästbok - Return to Guestbook
[2021]   [2020]   [2019]   [2018]   [2017]   [2016]   [2015]   [2014]   [2013]   [2012]   [2011]   [2010]   [2009]   [2008]   [2007]   [2006]   [2005]   [2004]   [2003]   [2002]   [2001]   [2000]   [1999]   [1998]   [1997]   [1996]   [1995]