Anarkiv

Gästbok
Svara! - Reply!
Namn
Mail
Kod
1997-11-20

Christian Krusesällskapet i Hörby söker uppgifter om denne konstnär.Han verkade här, även såsom i Laxå, Narvik m.m. Var under 1900-talets början bosatt i Paris framtill 1930. Även upplysningar om första hustrun Stina Nicander från Ramundeboda är av intresse

CHRISTIAN KRUSE
Mail: j-giertz@algonet.se [SVARA, LÄGG TILL - REPLY, ADD]Åter till Gästbok - Return to Guestbook
[2021]   [2020]   [2019]   [2018]   [2017]   [2016]   [2015]   [2014]   [2013]   [2012]   [2011]   [2010]   [2009]   [2008]   [2007]   [2006]   [2005]   [2004]   [2003]   [2002]   [2001]   [2000]   [1999]   [1998]   [1997]   [1996]   [1995]