Anarkiv

Gästbok
Svara! - Reply!
Namn
Mail
Kod
1997-10-01

Sedan flera år tillbaka har jag samlat information om arkitekten Harald (Torsten) Berglin och hans verksamhet för att om möjligt på sikt skriva en arkitekt-biografi om honom. Försöker på detta sätt få tag på eventuella släktingar eller andra som kan bidra med information om hans liv och verksamhet. Några biografiska data om honom: f. 18/9 1877 i Kävlinge som son till sedermera disponenten Carl Berglin (vid Åbjörn Anderssons mek.verkst. i Svedala). Studier vid Tekn. Elementarsk. i Malmö, egen arkitektbyrå i Helsingborg 1902-05, Malmö 06-ca 14, Ängelholm ca 14-19, Lomma ca 19-21, Värnamo ca 21-25, död i Malmö 28/2 1925. Tacksam för all typ av information, särskilt om senare delen av hans liv.

Adam Katzeff
Mail: adam.katzeff@malmo.mail.telia.com [SVARA, LÄGG TILL - REPLY, ADD]Åter till Gästbok - Return to Guestbook
[2021]   [2020]   [2019]   [2018]   [2017]   [2016]   [2015]   [2014]   [2013]   [2012]   [2011]   [2010]   [2009]   [2008]   [2007]   [2006]   [2005]   [2004]   [2003]   [2002]   [2001]   [2000]   [1999]   [1998]   [1997]   [1996]   [1995]