Anarkiv

Gästbok
Svara! - Reply!
Namn
Mail
Kod
1997-09-19

Jag söker förfäderna till och upplysningar om Erik Eriksson Limnelius, konrektor i Gävle. Studerade i Uppsala 1648. Dotterns namn var Catharina Ersdotter Limnelia. Dessutom förfäderna till Kyrkoherde Johan Clementis Thelaus f. 1629 i Härnösand. Hans föräldrar var "borgarfolk" och hans bror Hans Clementson var klockare i Härnösand. Dessutom information om Malin Olovsdotter från "en förmögen släkt" från Nordvik i Nora socken. Och om hennes make Erik Mattson Mört d. 1687 i Härnösand. Handelsman och rådman.Till sist skulle jag bli tacksam för upplysningar om överstelöjtnant Lars Pedersson d.april 1652 i Stralsund, Pommern. Han var bl.a. chef för ett kompani från Ångermanland. Fick skattefrihet för sitt hemman Törna i Ullånger socken.Var antagligen född i bondefamilj.

Helena Bertilsson
Mail: caeru@hotmail.com [SVARA, LÄGG TILL - REPLY, ADD]Åter till Gästbok - Return to Guestbook
[2021]   [2020]   [2019]   [2018]   [2017]   [2016]   [2015]   [2014]   [2013]   [2012]   [2011]   [2010]   [2009]   [2008]   [2007]   [2006]   [2005]   [2004]   [2003]   [2002]   [2001]   [2000]   [1999]   [1998]   [1997]   [1996]   [1995]