Anarkiv

Gästbok
Svara! - Reply!
Namn
Mail
Kod
1997-07-11

Jag söker efter ättlingar till Knut Truedsen (Thuedsen) född i slutet av1860-talet, troligen i Köpenhamn, Danmark, gift med BengtaNilsson (kallades för Betty) född i Ivetofta på gränsen mellanBlekinge/Skåne. De utvandrade till Amerika (Nena? Milwork, Wisconsin)under slutet av 1800-talet via Danmark.De for över till Danmark för bättrebetalning för att finansiera resan till Amerika.De fick 3 söner Eina(e)r, Andrew och Wahlter. En av sönerna troligenEinar jobbade som telegrafist i president Warren Harding(1921-23)administration. Bengta Nilsson(född i slutet av 1860) var moster tillmin mor Elsa Ragnhild Ström(född Ahlström) som föddes 1903-08-31 iSölvesborgs stads fg. Den son som jobbade hos president Harding doghastigt efter en kort ledighet.Har försökt hitta Knut och "Bettys"ättligar via SSDI eller Switchbord men utan resultat.Hoppas på detta sätt erhållainformation om än så liten.Vänligen kontakta Ingeborg JohanssonRingvägen 8S-141 31 Huddingetel.+46 8 774 1419

bo nordberg
Mail: bo.nordberg@era.ericsson.se [SVARA, LÄGG TILL - REPLY, ADD]Åter till Gästbok - Return to Guestbook
[2021]   [2020]   [2019]   [2018]   [2017]   [2016]   [2015]   [2014]   [2013]   [2012]   [2011]   [2010]   [2009]   [2008]   [2007]   [2006]   [2005]   [2004]   [2003]   [2002]   [2001]   [2000]   [1999]   [1998]   [1997]   [1996]   [1995]