Anarkiv

Gästbok
Svara! - Reply!
Namn
Mail
Kod
1997-02-10

Estersson Augusta Wilhelmina född den 5-2-1876 i Ludgo i Södermanland.Jag efterlyser uppgifter om Augusta Wilhelmina Estersson som den 29-5-1902reste till Boston i USA med S/S Romeo i Sällskap med Julia Wilhelmina Anderssonfödd en 26-12-1876 från Eskilstuna.Eventuella uppgifter om barn och barnbarn emottages tacksamt av G.CarlssonSätersgatan 15, S-151 44 Södertälje

Jan Wrent
Mail: bygga.bo@botkyrka.mail.telia.com [SVARA, LÄGG TILL - REPLY, ADD]Åter till Gästbok - Return to Guestbook
[2021]   [2020]   [2019]   [2018]   [2017]   [2016]   [2015]   [2014]   [2013]   [2012]   [2011]   [2010]   [2009]   [2008]   [2007]   [2006]   [2005]   [2004]   [2003]   [2002]   [2001]   [2000]   [1999]   [1998]   [1997]   [1996]   [1995]