Anarkiv

Gästbok
Svara! - Reply!
Namn
Mail
Kod
1997-01-11

Jag söker upplysningar om smedhustrun Katarina "Maja Cajsa" Jönsdotter Köhler. Enligt dödboken var hon född 1725 och hon dog 1793-10-10 vid Överums bruk i Lofta sn (H). Vad jag söker är hennes ursprung. Var är hon född? Vilka var hennes föräldrar? Hon gifte sig 1754-09-15 i Vånga sn (E) med hammarsmeden Jakob Hammarman från Skärblacka bruk i grannsocknen Kullerstad. Katarina själv uppges komma från Orga bruk i Vånga. De bosatte sig vid Skärblacka bruk fram till ca 1760. 1763 bodde de vid Orga bruk (enl en dödsnotis). 1766 hade de flyttat till Eds bruk i Västra Ed sn (H). Runt 1775 flyttade de till Överums bruk. Dödsnotisen är det enda ställe där hennes släktnamn nämns. I alla andra uppgifter benämns hon bara som Jönsdotter (någon gång Jonsdotter). Jag har inte funnit någon Jöns Köhler vid Orga bruk vid tiden för giftermålet när jag sökt i mtl och hfl. Inte heller har jag i olika sammanställningar över släkten Köhler kunnat finna hennes ursprung, vilket jag tycker är märkligt. (En möjlighet är att Katarina flyttat själv till Orga och där tjänade som piga vid Orga bruk - eller varför inte hos prästen i Orga, Johannes Köhler, som hon rimligtvis var släkt med!? I mtl runt 1750 benämns just pigan på prästgården "Cajsa".) Finns det någon bland alla våra "Köhler-forskare" som kan ge mig ett uppslag eller tips på vilka hennes föräldrar var?

Staffan Hammerman
Mail: staffan@lindah.se [SVARA, LÄGG TILL - REPLY, ADD]Åter till Gästbok - Return to Guestbook
[2021]   [2020]   [2019]   [2018]   [2017]   [2016]   [2015]   [2014]   [2013]   [2012]   [2011]   [2010]   [2009]   [2008]   [2007]   [2006]   [2005]   [2004]   [2003]   [2002]   [2001]   [2000]   [1999]   [1998]   [1997]   [1996]   [1995]