ORTSTAVLA Dingtuna (U)
Dingtuna socken i Västmanland ingick i Tuhundra härad, och uppgick 1967 i Västerås stad och området ingår sedan 1971 i Västerås kommun och motsvarar från 2016 Dingtuna distrikt. Socknens areal är 79,2 kvadratkilometer. År 2000 fanns här 1 860 invånare.

Dingtuna kyrka, från 1300-talet, är vida berömd med sin välbevarade kalkmålningar av Albertus Pictor.

Dingtuna gamla stationshus invigdes 1876 ett par år efter att järnvägen Köping–Västerås tagits i bruk. Persontrafiken upphörde 1966 men återupptogs 1995. Förbindelserna numera är dock med Ludvika–Fagersta och Västerås och från nya perronger cirka 150 m väster om den gamla stationsbyggnaden.


Bysingsbergs herrgård, tidigare Kävlinge, uppförd av biskop Carl Carlsson Cederström kring sekelskiftet 1700.Bälby i Västmanlands län, by i Dingtuna sn, Tuhundra hd, 2½ mtl tillhör Uppsala akademi.Froby, gård i Dingtuna sn, Tuhundra hd, Västmanlands län, nära Västerås-Köpings järnväg.Frändesta i Västmanlands län, Tuhundra hd, by i Dingtuna sn, 1 mtl tillhör Uppsala akademi.Fälvi, by i Dingtuna sn, Tuhundra hd, Västmanlands län, 4 mtl, ägare är Uppsala akademi.Gocksta i Västmanlands län, Tuhundra hd, by i Dingtuna sn nv om Dingtuna järnvägsstation.Hallsta i Västmanlands län, Tuhundra hd, indraget militieboställe i Dingtuna sn, väst om Västerås, 1 mtl.Kallsäby, by i Dingtuna sn, Tuhundra hd, Västmanlands län.Lövsta i Västmanlands län, Tuhundra hd, by i Dingtuna sn vid Mälaren, en egendom om 4 2/3 mtl, tillhör samme ägare som Barkaröby 8 mtl i detta hd.Näsby i Västmanlands län, Tuhundra hd, by i Dingtuna sn nära Mälaren, 1 mtl, tillhör Uppsala akademi.Olsta i Västmanlands län, Tuhundra hd, by i Dingtuna sn vid järnvägen Västerås-Köping.Oppvreta, by i Dingtuna sn, Tuhundra hd, Västmanlands län.Sippersta, gård i Dingtuna sn, Tuhundra hd, Västmanlands län, 1 mtl med underlydande Bjärby 2.Skogsta, gård i Västmanlands län, Tuhundra hd, Dingtuna sn.Tibble i Västmanlands län, Tuhundra hd, by i Dingtuna sn, en gård om 1 ¾ mtl.Utkumla, by i Dingtuna sn, Tuhundra hd, Västmanlands län.Vångsta, by i Dingtuna sn, Tuhundra hd, Västmanlands län, en gård om 1 mtl är tax: 54 000 kr.Väsby i Västmanlands län, Tuhundra hd, by i Dingtuna sn.Västjädra, by i Dingtuna sn, Tuhundra hd, Vestmanlands län, nära jernvägen Vesterås-Köping, äges under Råby.Österby i Västmanlands län, Tuhundra hd, by i Dingtuna sn, vid Dingtuna järnvägsstation, 1 ½ mtl, tillhörande Uppsala akademi.Östjädra, by i Dingtuna sn, Tuhundra hd, Västmanlands län, nära Dingtuna järnvägsstation, 1 mtl är ett indraget militieboställe.Anarkiv 92019-03-10