GÅRDSTAVLA Östjädra Dingtuna (U)
Dingtuna socken i Västmanland ingick i Tuhundra härad, och uppgick 1967 i Västerås stad och området ingår sedan 1971 i Västerås kommun och motsvarar från 2016 Dingtuna distrikt. Socknens areal är 79,2 kvadratkilometer. År 2000 fanns här 1 860 invånare.
Dingtuna kyrka, från 1300-talet, är vida berömd med sin välbevarade kalkmålningar av Albertus Pictor.
Dingtuna gamla stationshus invigdes 1876 ett par år efter att järnvägen Köping–Västerås tagits i bruk. Persontrafiken upphörde 1966 men återupptogs 1995. Förbindelserna numera är dock med Ludvika–Fagersta och Västerås och från nya perronger cirka 150 m väster om den gamla stationsbyggnaden.
Östjädra är numera ett småskaligt lantbruk med fokus på naturbete, Klövsjöfår & gotlandsfår, här säljs livdjur till avel, kött, garn, ull och skinn.
Tidigare ett traditionellt lantbruk med kor och hästar (dragdjur) samt åkerbruk.Ägare
1916-1943 Per Ekbom 1866-12-12 Hidinge (T)
1943-1972 Bengt Larsson 1910-10-10 Dingtuna (U)
1972-1980 Peter Larsson 1941-11-13 Dingtuna (U)

Födda
Katarina Andersdotter 1800-01-24 Dingtuna (U) Östjädra 1849-10-19 Dingtuna (U) Lövsta
Per Göran Ekbom 1916-02-07 Dingtuna (U) Östjädra 1943-02-22 Högalid (AB) Bergsundsstrand 23
Margareta Larsson 1940-05-17 Dingtuna (U) Östjädra
Peter Larsson 1941-11-13 Dingtuna (U) Östjädra
Maria Larsson 1950-01-11 Dingtuna (U) Östjädra

Döda
Emma Lovisa Svenman f. Bergvall 1876-08-05 Simtuna (C) Marby 1936-10-09 Dingtuna (U) Östjädra
Ester Augusta Ekbom f. Johansson 1875-08-30 Skultuna (U) Forsby 1942-12-11 Dingtuna (U) Östjädra
Per Ekbom 1866-12-12 Hidinge (T) Ekeberg 1943-01-11 Dingtuna (U) Östjädra
Edvard Svenman 1869-12-10 Berg (U) Norrby ägor 1955-03-08 Dingtuna (U) Östjädra
Anna Lovisa Svenman f. Jansson 1890-11-06 Ramsberg (T) 1969-04-25 Dingtuna (U) Östjädra


Bilder
Östjädra_1.jpg
Östjädra_2.jpg
Östjädra_3_baksidan.jpg
Östjädra_4.jpg


Webadresser
https://www.gardsnara.se/vastmanland/ostjara_gard
http://www.landsbygdsnatverket.se/pagang/landsbygdsgalan2017/ullbaggepriset/ungailandsbygdsutveckling/ ostjadragard.4.6f90f01a15f0c3ffb942f9db.html
https://www.youtube.com/watch?v=WqhCgbmdEfM
Anarkiv 92019-03-02