Anarkiv

Nyheter i Anarkiv


Nyheter i Anarkiv X för Windows 10

Nyheter

Anarkiv version X kräver Windows version 10 eller senare.

Nyheterna är stora och många.

Den här gången finns de framför allt inom dokumenthantering. Här binds programmets delar samman på ett nytt och friskt sätt. All hantering av dokument, dvs utskrifter på skrivare, dokument i html- och pdf-form binds samman direkt i Dokumentfönstret.

Också arbetstavlorna, Ankartan och Ättlingskartan, nås direkt härifrån.

Det går vidare att välja en annan tavla, via en drop-down-lista, för aktuell person och inställningarna för tavlorna är tillgängliga.

Särskilda kataloger kan ställas in, liksom tidigare för bilder, men nu också för html-och pdf-arkiv. Pdf-arkivet blir dock i viss mån lite speciellt då pdf-hanteringen, liksom utskrift på skrivare, ligger utanför Anarkiv.

Som en extra kul finess kan man nu i sina dokument lägga in valfria bakgrundsbilder.

Lite mer i bakgrunden har tillkommit förenklingar när det gäller att kopiera och flytta data mellan personer. En särskild funktion för att slå samman två personer som visar sig vara en och densamma har tillkommit.

Under Arkiv finns nu också ett val för Utforskaren som öppnar den katalog där den aktuella databasen finns. Man kan ha behov av att hantera den eller de databaser som där finns.

Startbilden innehåller ett visst mått av animering, så att man kan se att programmet är på gång.
Samt en hel del annat smått och gott.

Och självfallet finns alla tillägg, ändringar och rättelser, som gjorts i Anarkiv 9 under åren, uppsamlade i Anarkiv version X.


Nyheter i Anarkiv version 9.0

Nyheterna är stora och många. Först och främst kan nämnas att Anarkiv nu, förutom släktforskning, också kan hantera hembygsforskning. Orter och gårdar och motsvarande kan beskrivas i ord och bild och till detta kan knytas ägare, födda och döda, bilder och webadresser. Och vice versa, gårdarna kan knytas till personer. Lika självklart kan också resultatet redovisas i snygga tavlor och utskrifter.
Se exempel på de nya tavlorna Ortstavla och Gårdstavla i html.
Med Anarkiv sysslar man naturligtvis inte enbart med släktforskning eller enbart med hembygdsforskning utan man gör både och.

Internet får väl numera sägas vara släktforskarens bästa vän. Vid sidan av det rena forskandet i arkiven kan man se efter vad man hittar om man googlar eller bingar. Så självfallet har ett antal webbfunktioner tillkommit i Anarkiv. Här finns ett fristående webbfönster som kan användas för nätet, vid sidan av de mera traditionella webbläsarna. Detta fönster används också för Anarkivs hjälpfil som nu är helt webb-baserad.

Vidare finns en referensfunktion för webben där intressanta sidor och data kan lagras och knytas till valfria personer. Och naturligtvis finns en motsvarande funktion få personnivå, vid sidan av bilder för en person kan också sparas webbdata. Och som framgått redan ovan kan till hembygdsforskningen också knytas webbadresser.

Vidare har tillkommit två nya funktioner för att redovisa och hantera släktdata, kallade släktkartor. Den ena redovisar anor och den andra ättlingar. Var person visas i en egen ruta och de blir härigenom klickbara, dvs man kan klättra upp och ner i släktträden genom att bara klicka.
Se exempel på de ny kartorna Ättlingskarta och Ankarta

Under Sökning efter relationer finns nu också en funktion som kan söka efter ingiften, hittar man ingen släktrelation kanske där ändå kan finnas släktskap genom ingifte.

Det finns nu också en funktion för rättstavning. Funktionen använder ordlistan från Microsoft Office och fordrar alltså att Microsoft Word finns installerat. Ja, det är en begränsning men MS Word är inte alltför ovanligt. Funktionen är å andra sidan enkel och kräver inte särskilt mycket kod.


Nyheter i Anarkiv version 8.0

Den stora förändringen denna gång ligger i att programmet helt nyskrivits i ett nytt programspråk, Visual Basic 10 som ingår i Microsofts Visual Studio 2010. För tidigare versioner av Anarkiv, från och med version 6 har använts Visual Basic 6. Visserligen har programspråket samma namn, men det är ett av Microsoft helt nyskapat programspråk av en helt annan karaktär än tidigare.

Databaser skapade i tidigare versioner av Anarkiv kan direkt användas i Anarkiv 8.
Dock kan äldre databaser, skapade i Anarkiv version 6 och äldre, behöva Packas. Och det görs bäst i Anarkiv version 7.1. Funktionen hittas under Underhåll, starta processen genom att trycka OK och se till att välja Jet Engine version 4 vid packningen. Härvid skapas en kopia av databasen och det är den som ska användas.
Problemet är att databaser skapade med Jet Engine 3 och tidigare inte kan öppnas/användas i den nya versionen av Anarkiv.
Se till att alltid ha en (säkerhets-) kopia av databasen. Programmet, Anarkiv, kan alltid ersättas, däremot är en skadad eller försvunnen databas oftast omöjlig att ersätta.

Det finns också en utvidgad tillbehörsdatabas, Anarkiv 8.0_utvidgad.mdb, som kan användas i Anarkiv 8. Denna utvidgade databas innehåller förutom län, kommuner och församlingar också alla svenska gårds- och ortnamn.
Filen, databasen, placeras direkt i Anarkiv-katalogen och kommer automatiskt att användas av Anarkiv (efter omstart).
Filen är zip-packad, numera kan sådana filer direkt packas upp med hjälp av Utforskaren i Windows. Den kan hämtas under Filarkiv.

Nytt från och med juni 2017 är att hjälpfilen numera i första hand finns på nätet, på Anarkivs webbplats. Det finns flera anledningar till detta, kanske framför allt att Microsoft valt att inte uppdatera sitt program 'HTML Help Workshop' för Windows 10, det program som används för att skapa hjälpfiler. Det betyder också att framöver kommer endast hjälpfilen på nätet att uppdateras, vilket förenklar hanteringen, både av hjälpfilen, men också så att uppdateringar av Anarkiv blir enklare. Från nu behöver endast Anarkivs exe-fil, ja själva programfilen alltså, uppdateras och den hämtas direkt under Filarkiv på webbplatsen, och den byts bara mot den tidigare programfilen i Anarkivs katalog på datorn.

Diskussion, synpunkter och felrapporter tas gärna emot antingen via e-post eller kanske bäst på Anarkivs sida på Facebook.

I övrigt kan bland nyheter nämnas:

 • Vid inmatning av data måste man nu alltid bekräfta med ett tryck på OK, den gamla funktionen som automatiskt sparade data finns inte längre med. Den var visserligen bra, men komplicerade programkoden.
  Detta har dock ändrats under resans gång och funktionen att automatiskt spara data är åter i en ny form.
 • Vigseluppgifterna har utökats med två fält, Lysning och Skilsmässa. Nya databaser skapas med dessa två nya fält, medan man i gamla databaser kan lägga till dem om man så önskar.
 • En funktion för att hantera adoptivbarn/fosterbarn har tillkommit. Genom detta kan ett biologiskt barn sättas in också i sin adoptiv/foster-familj och där hanteras som ett regelrätt barn även i denna familj.
 • Under Sökning hittas ett par nya varianter av sökningar, särskilt sökning efter Förälder-Barn och den nya versionen av Textsökning. För sökning gäller vidare nya sökvillkor därvidlag att de gamla jokertecknen, * och ?, ersatts av de nya, % och _. Så nu fungerar 'Microsoft'-sökningar likadant i Windows som på webben.
 • Utskrifterna/tavlorna är i stort desamma som tidigare även om man får jobba med dem på ett lite annorlunda vis. Inställningarna för tavlorna/utskrifterna fungerar på samma sätt som tidigare, dock med den skillnaden att de förenklats på så sätt att de nu inte är lika många som tidigare. Tavlorna har i sig inbyggda vissa standardfärger - ja de går att ändra - men är man nöjd med dessa färger behöver man inte laborera med andra färger.
  En helt ny tavla har tillkommit, nämligen Solfjäderstavlor, som är antavlor men i solfjädersform, dvs de utformas som hel- eller halvcirklar över en till fyra sidor som får sammanfogas till en helhet.
 • Funktionen att spara tavor i Html har fått en rejäl omformning, framför allt har funktionen gjorts tydligare och är lättare att använda. Så långt det är möjligt ser tavlor för utskrift och tavlor i html lika ut, samma inställningar för färger och fonter används. Vidare har det blivit lättare att spara hela eller delar av databasen för presentation på internet, eller för all del på den egna datorn.
 • Ddx-formatet som hittills har kunnat användas vid sidan av Gedcom vid export och import finns inte längre kvar utan har gått i graven, nu används endast gedcom, för enkelhets skull.
 • Nytt är också den nya teckenstandarden i datorvärlden och i Windows. Den gamla "trotjänaren" ANSI (eller utvidgad ASCII om man så vill) har gått i graven. Den har ersatts med en modern teckenstandard kallad UTF-8 som omfattar alla tecken i alla språk med bokstavsskrift. Det här är inget man ser med blotta ögat om det inte är så att man använder tecken från andra språk än svenska. Vad viktigare är att alla tecken på så vis också kan följa med vid export och import av data, bara också andra program anammar den nya teckenstandarden. Det gör också att den tidigare inom släktforskningen använda teckenvarianten ANSEL, som främst hanterade våra svenska åäö, inte längre behövs.
 • Setup-programmet har en helt ny utformning. Setup-programmet kommer dock som tidigare från Microsoft. Vid installationen av Anarkiv kan 'Net Framework' komma att behöva laddas ner från Microsoft, om detta paket inte redan finns på datorn, vilket sker automatiskt efter några knapptryck. Så gör det om det behövs.


Nyheter i Anarkiv version 7.1

 • Fadderfunktion, registrering av faddrar el. dopvittnen i samband med födslar; i Anarkiv redan registrerade personer kan direkt anges som faddrar; fadderuppgifterna är sedan (förstås) på vanligt sätt sökbara i Anarkiv.
 • Import från Dödboken, Sveriges befolkning, PLF:s databaser, osv, utbyggd och förbättrad; det är nu fullt möjligt att skapa databaser över exvis församlingar där alla uppgifter om födda, vigda och döda tas med.
 • Funktion för att ångra en borttagen person; om man av misstag tar bort en person kan denna direkt sättas in igen med alla sina uppgifter via ett enkelt ångra-kommande.
 • Antabeller om mer än 30 generationer kan skapas, i stort sett hur många generationer som helst; mer är 30 generationer, när man nu har det, det går i alla händelser nu att få fram antabeller om i princip ett obegränsat antal generationer.
 • Utskrifterna är nu utprovade med färgskrivare så att färgerna kommer där de ska vara; utskrifter i färg har alltid varit möjliga i Anarkiv, skillnaden nu är att de verkligen också utprovats på en modern färglaser-skrivare.
 • Knapparna överst i Aktuell Person på en enda rad, onödigt med två rader där det finns plats; knapparna för inmatning av nya personer och knapparna för notis och text osv på en enda rad.
 • Sökknappar i alla former där data inmatas; alla former för inmatning av data har nu också begåvats med en sökknapp så att man direkt kan få upp sökformen för motsvarande data.
 • Rullningslist i Notisformen så att ett obegränsat antal notiser kan användas; tidigare har antal notiser begränsats av skärmens höjd, vilket blir olika beroende på skärmens grafikmöjligheter; men nu med en rullningslist så kan så många notiser hanteras som man önskar.
 • En e-postadress angiven i exvis Notis-tabellen kan nu direkt användas, via ett dubbelklick, så att man via sitt vanliga e-postprogram direkt kan skicka mail.
 • Setup-programmet har fått en uppfräschning, och har försetts med Anarkiv-logo och Anarkiv-knappar vilket gör installationen både enklare och mer begriplig.
 • Dessutom, som vanligt, har diverse småfel och oskönheter rättats till


Nyheter i Anarkiv version 7.0

 • Länkar till valfria dokument och webbplatser kan nu sättas in direkt i alla inmatningsformulär, exvis för personer, vigslar och notiser. På så sätt kan man samla alla typer av dokument kring en person direkt i Anarkiv, det vara bilder, texter, html, pdf, dokument på internet eller webbplatser. Mycket bra och användbart.
 • Ny enkel Klipp-och-Klick-metod för att registrera personer direkt från databaserna Sveriges Dödbok, Sveriges Befolkning, databaserna från PLF över Kalmar län, den något omstridda databasen över Gotland.
  Inget behöver skrivas, endast ett klick för att kopiera i (exvis) Dödboken och ett klick i Anarkiv och uppgifterna registreras direkt.
  Hur man kunde klara sig utan denna funktionalitet verkar nu obegripligt. Det fordras dock att man har databaserna på sin dator.
  Dessutom kan textfiler från Dödboken, Sveriges Befolkning, PLF:s databaser och KGF:s databas över Kronoberg direkt importeras i Anarkiv, i princip kan hela databaserna importeras.
 • Nu kan "allt" fås ut som Html, såväl Antavlor som Söklistor, Anor, Ättlingar med alla tillhörande Ansedlar med länkar mellan alla personer. Tavlorna i Html i allmänhet har stramats upp och snyggats till, stamtavlan i synnerhet har fått en ny och snygg tabellutformning i html.
 • Mer varierade och snyggare utskrifter med olika varianter av ramar och rutor i tavlor och tabeller. Dessutom har Ättlingslistan gjorts tydligare med förbättrad grafik.
 • Alla former och fönster kan ställas in i den storlek man önskar, kombinerat med ändring av fontstorlek kan man få fönstren precis som man vill.
 • Ångra-funktion, där senaste flyttning av en person eller senaste ändring av relationer mellan personer kan ångras.
 • En egen extra PopUp (ToolTips) införd med extra funktionalitet, även bildvisning, för uppgifterna i Aktuell Person.
 • Också uppgifter i tillagda tabeller som Hemmans- och Soldat-tabeller kan nu sökas på samma vis som sökning sker efter andra uppgifter.
 • De tidigare fristående programmen har inkorporerats direkt i Anarkiv, det gäller Underhållsmodulen, MultiSökning, Kalendern (utskriftsfunktioner) och FotoAlbum.
 • Access-filer av senare format kan nu hanteras, exvis Access2003, Anarkivs databasfiler är alltså kompatibla med de senaste versionerna av MS Access.
 • HtmlHelp-hjälpfilen, i det nya formatet som krävs av Windows Vista, bearbetad och uppsnyggad, dessutom betydligt bättre kopplad till Anarkiv.
 • Ett nytt tillbehör har tillkommit, nämligen Anarkivs 1700-talsfont som gör det möjligt att skriva som de skrev på 1700-talet med valfri ordbehandlare.


Nyheter i Anarkiv version 6.2

 • Utskriftsfönstret anpassas automatiskt även för större skärmar, och är dessutom ställbart i önskad storlek
 • Alla fönster har likriktats med knappar och ikoner och fungerar likadant (i möjligaste mån)
 • Massutskrift bearbetad så att bilder kan tas med även här
 • Register över innehållet kan skapas för större utdrag, som antabeller och stamtabeller
 • Ny X-tabell, RefText införd, för uppgifter som kan nås av alla personer, utan koppling till en särskild person (liksom tidigare Referenstabellen)
 • Sökning samtidigt av födelsedatum/dopdatum resp döddatum/begravningsdatum Dublett-sökningen, dvs sökning efter tvillingar, trillingar eller på annat sätt lika personer, har starkt förbättrats
 • Förnamn och Församling kan klickas fram direkt från Inmatningsformen för ev kontroll
 • Underhållsmodulen uppdaterad med uppdateringsbar databaskoppling
 • MultiSök uppdaterad, sökning i fler än 10 databaser kan göras utan problem
 • Filtypen .ddb registreras i registret, så att man ser att det är en Anarkiv-fil i Utforskaren och så att programmet startar med den ddb-fil man dubbelklickar på.
 • Det går också bra att dra och släppa en fil direkt i Anarkiv för att öppna den. En databasfil kan också släppas direkt på Anarkivs ikon.
 • Nytt tillbehörsprogram, FotoAlbum, för hantering av alla slags foton, programmet kan kopplas till släktdatabasen
 • Installationsprogrammet är nu på svenska


Nyheter i Anarkiv version 6.1

 • Antabellen finns i en ny variant med bilder
 • Antabellen kan nu ta med åtminstone 30 generationer
 • Vigseltabellen har fått en ny flexiblare utformning.
 • Alla (sex) Sökvarianter kan nu användas samtidigt, resultatet kommer i en egen resultatlista för var sökning.
 • Också snabbsöklistorna har fått en liknande förbättrad funktionalitet.
 • Sidnumreringen i utskrifterna kan nu vara högerställd, centrerad el vänsterställd.
 • En del nya knappar och några nya PopUp-val har tillkommit för enklare hantering, exvis i tavlefönstret, sökfönstren och AktuellPerson.
 • De inbyggda och de fristående hjälpprogrammen använder nu såväl samma programkod som samma databas. En del nya funktioner har tillkommit i kalendern.
 • Extra funktioner i form av utskrift i den fristående kalendern dessutom. Passa på att utforma egna kalendrar med valfria bilder och allt!
 • Plus en hel del smärre rättelser, justeringar och förbättringar.


Nyheter i Anarkiv version 6.0

 • Viktigast är att programmet sammanställts m.h.a. Visual Basic version 6 speciellt för de högre kraven i Windows XP.
 • Rutor för far- och morföräldrar har tillkommit i Aktuell person.
 • Vid användning av inställningarna Vig och Död vid 'mass'-inmatning kan fås förslag även för redan inmatade personer,
 • förslagen kan vidare markeras med särskild valbar färg.
 • OK- och Hjälp-knappar finns nu i alla fönster, OK-knappen finns inte längre i knappraden.
 • Ett par nya sökmöjligheter har tillkommit, vigtext och text i ev. tillagd Memo-tabell är sökbar, singelpersoner (personer utan relationer) kan sökas.
 • Vid drag-och-släpp av text kan väljas om texten ska kopieras eller flyttas.
 • Vid export kan uteslutas personer födda exempelvis de senaste 70 åren.
 • Byte mellan stående och liggande utskrift även direkt under Inställningar.
 • Tilläggsprogrammen Församling, Kalender och Dopnamn har inkorporerats.
 • Från Om-bilden kan man komma direkt ut på webben.
 • Det är (åter) möjligt att ha en (större) bakgrundsbild i programmet.
 • Diverse andra skönhetsfel har åtgärdats och rättelser har gjorts.


Nyheter i Anarkiv version 5.3

Registrering och Datahantering

 • Väsentlig utökning av klickfunktionerna, dvs möjligheten att klicka i de olika inmatningsfälten för att få fram de senaste åtta inmatningarna. Tillkommit har ytterligare en klickfunktion, som visar de åtta vanligaste värdena, dvs de åtta vanligaste förnamnen, efternamnen osv, alltså förutom de åtta senaste inmatningarna. Detta underlättar förstås registreringen av uppgifter samtidigt som man är säker på att man stavar namn osv likadant varje gång. Funktionen kan nu även användas i alla sökformulär, vilket underlättar sökningar avsevärt.
  En fantastiskt bra funktion! Jag förstår inte hur man kunde klara sig utan den.
 • Vid inmatning av ett större likartat material, som hela eller delar av församlingar, kan programmet nu automatiskt sätta in vissa värden, vid exempelvis inmatning av födelseuppgifter sätts födelse-församling och -källa in tillsammans med senast inmatat datum. På samma sätt kan uppgifter automatiskt sättas in när dödslar och vigslar inmatas. Detta underlättar registreringsarbetet avsevärt.
 • Nya 'drag och släpp'-funktioner har tillkommit, alla varianter täcks nu in. Ett barn kan dras och släppas, som tidigare på ett annat barn eller en make för att sättas in i en ny familj, men också på aktuell person för att där ingå i en ny familj. En aktuell person kan dras och släppas på en annan aktuell person för att de antingen ska bli makar eller för att den ena ska sättas in som barn till den andra.
 • De inställningar för sökningar som sparats är nu direkt tillgängliga och 'startar upp' automatiskt i rätt sökfönster, vilket onekligen underlättar arbetet.
 • Texten i textfältet Anteckningar kan delas i flera delar om det är så att man inte vill ha det utskrivet i ett block i exempelvis en ansedel, utan man vill pytsa ut lite av texten här och var. Dessutom har tillkommit att en ny extratabell, i form av ett extra textfält, kan läggas till. Också detta kan hanteras i delar om man så önskar.
 • Huvudfönstret Aktuell person har försetts med ett par popup-funktioner, så att man för var person i fönstret direkt kan skapa en antavla, ansedel eller vilken annan tavla eller lista som helst. Dessutom kan för var person 'poppas' fram alla familjerelationer, alltså samma funktion som kan väljas under inställningar och där kallas just PopUp.
 • Hela programmet kan nu på ett smidigt, genomtänkt och ett mer konsekvent vis hanteras via tangentbordet.

Utskrifter

 • Utskriftsmodulen har inkorporerats i huvudprogrammet. Den fristående utskriftsmodulen finns dock att få tag i för den som så önskar. Den fristående modulen fungerade på ett bra och flexibelt sätt i Windows 95, men i redan i Windows 98 hade Microsoft ändrat i DDE-tekniken i Windows (som används för att göra anrop mellan modulerna) så att funktionaliteten blev sämre. Det är ett skäl till sammanslagningen. Ett annat är att det underlättar arbetet.
 • Arbetstavlan, dvs den klickbara antavlan som kan användas för att klättra fram och åter i generationerna inom en släkt, ligger nu i eget fönster. Detta bidrar till att den blivit än mer flexibel än tidigare. Dessutom är det nu möjligt för var person, precis som i Aktuell person, att via PopUp direkt skapa en antavla, ansedel eller vilken annan tavla eller lista som helst.
 • Vid utskrifter kan man nu i alla tavlor ange olika font, fetstil, kursiv osv, färg och storlek, för vart ord om man så vill. (Tidigare gick detta bara att göra radvis.)
 • Funktionerna för att spara tavlor i Html för Internet har bearbetats, bland annat har födelse- vigsel- och dödlistorna förbättrats, dessutom har en del nya möjligheter tillkommit vad gäller antavlor och stamtavlor. Alla val och inställningar i Anarkiv översätts i möjligaste mån automatiskt till Html, må det vara fonter, textfärger, bakgrundsfärger, ramar eller annat.


Nyheter i Anarkiv version 5.1

På ett allmänt plan kan konstateras att Anarkiv version 5.1 består av färre antal moduler och filer jämfört med tidigare, endast huvudprogrammet samt utskriftsmodulen, till det kommer hjälpfilen, inga andra filer behövs för ett fullständigt program, vilket leder till att programmet blivit lättare att hantera och distribuera. (Till detta kommer förstås som tidigare en uppsättning filer, dll:er och liknande, från Microsoft för att det hela ska fungera.)

På ett mer specifikt plan kan nyheterna räknas upp enligt följande:

 • En multisökmodul har tillkommit, som gör det möjligt att söka och sortera data ur ett valfritt antal databaser samtidigt.
 • Programmet minns de fem senast öppnade databaserna, mycket användbart om man växlar mellan flera databaser.
 • Fönstret Aktuell Person rymmer flera uppgifter, dvs makar och barn (för större skärmar).
 • "Automatisk" joker kan användas vid sökning och sortering i huvudprogrammet, precis som i Multisökmodulen.
 • Tidigare använda uppgifter kan nu också klickas fram vid sökning, precis som vid inmatning.
 • Vid borttagning av en person kan personen först pekas ut för att automatiskt komma upp i formuläret, vilket underlättar hanteringen.
 • En lista för snabbval av personer kan läggas in under Sökning, mha 'Drag o släpp'. Det gamla bokmärket finns kvar, också här kan nu 'Drag o släpp' användas.
 • En PopUp-funktion med info om föräldrar och familjer för alla personer i Aktuell person har lagts till, på så sätt kan man enkelt se ytterligare en generation framåt och bakåt.
 • En ny metod för att markera personer i den egna antavlan har tillkommit, man lägger helt enkelt till en ny tabell, kallad 'Antavla', personerna markeras med samma färg som Aktuell person. Den gamla metoden att markera personer i den egna antavlan via fältet Beteckning fungerar parallellt, här markeras personerna med samma färg som föräldrarna.
 • Hela grupper eller intervall av personer kan nummerändras, vilket är mycket praktiskt om man använder sig av en aktiv metod för numrering av personer gruppvis.
 • Ett särskilt stöd för att jobba med personer i nummergrupper har tillkommit, programmet håller reda på vilken nummergrupp man jobbar med och föreslår nästa nummer i denna grupp.
 • En ny metod att markera tilltalsnamn har införts, namnet kan helt enkelt markeras med versaler. Den gamla metoden med en asterisk fungerar parallellt. Den nya metoden gör sökning och sortering enklare och bättre.
 • För större skärmar (1024*768) presenteras tavlor och tabeller direkt i helformat, dvs man ser hela sidor av tänkta utskrifter.
 • 'Zoom-funktion' för antavla och stamtavla i dubbelt format.
 • Vid massutskrift av antavlor kan autonumrering användas genom alla tavlor.
 • För ättlingslistor kan en åldersgräns (om t ex 70 år) användas när man inte vill ha med yngre personer.
 • Översättningen till Html har förbättrats, ramens färg och tjocklek återspeglas i de linjer som inleder och avslutar tavlan. Angiven font används också i html.
 • Text inom klammerparentes {text} kan skrivas ut i Ansedlar och Familjeakter.
 • Kommentar (text) kan sättas in som underrubrik i början av tavlor, även en blankettrubrik kan anges på detta sätt.
 • Ett efternamn registrerat som 'Rahm f. Ekbom' översätts automatiskt till 'Rahm b. Ekbom' för engelsk utskrift, 'Rahm g. Ekbom' för tysk, 'Rahm n. Ekbom' för italiensk, fransk och spansk.


Nyheter i Anarkiv version 5.0

Nya och förbättrade utskrifter i form av tavlor och listor:

 • Antavlor (2 typer), Antabeller och Livslinjer.
 • Stamtavlor, Stamtabeller, Ättlingar och Livslinjer.
 • Ansedlar och Familjeakter.
 • Fjärilstavlor och Kusintavlor.
 • Dessutom precis som förut, födelselistor, vigsellistor och dödlistor, hemmanslistor, soldatlistor, yrkeslistor osv, alltefter som tabeller lagts till och uppgifter registrerats.
 • Bilder kan tas med i Ansedlar, Familjeakter, Antavlor och Stamtavlor.
 • De redan tidigare flexibla inställningarna för tavlor och listor har förbättrats och förenklats, de sker nu i ett standardiserat fönster med flikar.
 • Färger kan användas i tavlorna, både på skärmen och vid utskrift, dessutom kan listor sparas i Html-format för Internet.
 • Interaktiva ättlingslistor/stamtavlor finns nu som ett eget val under Stamtavlor och kan presenteras som en klickbar trädstruktur för ättlingar, dvs på ungefär samma sätt som filer presenteras i Utforskaren.

Anarkiv samarbetar nu med andra Windowsprogram som har den förmågan, exempelvis kan 'Drag och Släpp' användas mellan Anarkiv och andra Windowsprogram som kan hantera det, som t ex Utforskaren och Word, filer och texter kan dras och släppas från ett program till ett annat, med andra ord används OLE och DDE.
      Två fönster kan användas för översikten av personer (Aktuell person), som kan användas separat och vid flyttningar av personer och för att lägga till relationer. Dessutom färgmarkeras de personer som har en fortsättning, dvs föräldrar till föräldrar eller familjer (barn o/e makar) till barn.
      Inmatningfönstret (för personer) kan ställas i flera olika lägen och de olika inmatningsfönstren har fått standardiserade, likadana utseenden. Notisformuläret har även det standardiserats och där går att förinställa och välja önskade notiser ur en lista. Drag och släpp kan användas också för notiser, dvs byte av ordning dem emellan. Separata fönster för de olika X-tabellerna, så att flera kan vara öppna samtidigt.
      Popup-listor för att ta fram tidigare använda namn och orter och vad det kan vara, också för X-tabeller. Likaså en PopUp-lista vid bokmärket.
      Bläddramöjlighet för att kunna ta fram sökvägar till bilder och program (och vad det kan vara). Likaså för Bildarkiv i Inställningar.
      Bildhanteringen förbättrad, alla bilder för var person kan ses samtidigt som tummar, småbilder tillsammans med en storbild i taget. Storlekarna inställbara! Nya bildformat i form av .jpg- och .gif-bilder. Bildhanteringen kan skötas via 'Drag och Släpp'!
      En Referenstabell kan läggas till för att hantera exvis referenser, t ex hänvisningar till personer och litteratur.
      Ny och förbättrad statistik-funktion. Sökning och sortering delad som menyval.
      En ny funktion 'Söka relation' har tillkommit, en gemensam ana eller ättling för två angivna personer kan fås fram.

[Start]