Anarkiv

version 9.0 för Windows

Äntligen, som det brukar heta i Svenska Akademien, äntligen är det dags för en ny version av Anarkiv, Anarkiv version 9.0. Det kan sägas vara på tiden med en ny version av Anarkiv. Den förra versionen, Anarkiv 8, har nu snart tio år på nacken. Utvecklingsarbetet för denna då helt nyskrivna (nykodade) version av Anarkiv påbörjades 2010 och den första programsläppet skedde 2011. Nu är det 2019!
Anarkiv 9 är också ett uppsamlingsheat för alla de förändringar, förbättringar, rättelser och vad det kan vara som har skett med Anarkiv 8 under tiden som gått sedan 2011, ja det som raddas upp under Rättelser.

Hembygd
 • Nyheterna är stora och många. Först och främst kan nämnas att Anarkiv nu, förutom släktforskning, också kan hantera hembygsforskning. Orter och gårdar och motsvarande kan beskrivas i ord och bild och till detta kan knytas ägare, födda och döda, bilder och webadresser. Och vice versa, gårdarna kan knytas till personer. Lika självklart kan också resultatet redovisas i snygga tavlor och utskrifter.
  Se exempel på de nya tavlorna Ortstavla och Gårdstavla i html.
  Med Anarkiv sysslar man naturligtvis inte enbart med släktforskning eller enbart med hembygdsforskning utan man gör både och.

 • Internet får väl numera sägas vara släktforskarens bästa vän. Vid sidan av det rena forskandet i arkiven kan man se efter vad man hittar om man googlar eller bingar. Så självfallet har ett antal webbfunktioner tillkommit i Anarkiv. Här finns ett fristående webbfönster som kan användas för nätet, vid sidan av de mera traditionella webbläsarna. Detta fönster används också för Anarkivs hjälpfil som nu är helt webb-baserad.

 • Vidare finns en referensfunktion för webben där intressanta sidor och data kan lagras och knytas till valfria personer. Och naturligtvis finns en motsvarande funktion få personnivå, vid sidan av bilder för en person kan också sparas webbdata. Och som framgått redan ovan kan till hembygdsforskningen också knytas webbadresser.

 • Vidare har tillkommit två nya funktioner för att redovisa och hantera släktdata, kallade släktkartor. Den ena redovisar anor och den andra ättlingar. Var person visas i en egen ruta och de blir härigenom klickbara, dvs man kan klättra upp och ner i släktträden genom att bara klicka.
  Se exempel på de ny kartorna Ättlingskarta och Ankarta

 • Under Sökning efter relationer finns nu också en funktion som kan söka efter ingiften, hittar man ingen släktrelation kanske där ändå kan finnas släktskap genom ingifte.

 • Det finns nu också en funktion för rättstavning. Funktionen använder ordlistan från Microsoft Office och fordrar alltså att Microsoft Word finns installerat. Ja, det är en begränsning men MS Word är inte alltför ovanligt. Funktionen är å andra sidan enkel och kräver inte särskilt mycket kod.

Hämta installationsprogrammet för Anarkiv 9 här.
Kör det nedladdade programmet Ana9.exe (dubbelklicka), klicka sedan ja och fortsätt ett antal gånger och programmet installeras under 'Program (x86)/Anarkiv 9'.

Har inte Anarkiv version 8 tidigare installerats, gör det! Där finns några, även för Anarkiv version 9, nödvändiga systemfiler.

Om Anarkiv 8 finns installerad kan det vara enklare att bara hämta exe-filen, Anarkiv 9.exe, under Filarkiv och lägga den direkt i Anarkiv 8-foldern och bara köra, ingen installation behövs. Samma resonemang gäller för eventuella uppdateringar och rättelser, endast exefilen behöver bytas, håll koll på filens datum! (Första versionen daterad 2019-03-14)

Som vanligt finns Anarkiv version 9.0 i två varianter, Anarkiv 9.0 Pro och Anarkiv 9.0 Light.

Nyckel


För Pro-versionen behövs en nyckel som erhålls via e-post efter erlagd betalning.
Prova gärna Light-versionen först.

Kostnad enligt följande:
300 kr för uppgradering från tidigare köpt Anarkiv version 8.0.
600 kr för uppgradering från tidigare köpt Anarkiv version 7.0-7.1.
I övrigt gäller fullpris 900 kr.


Beställ direkt genom insättning på Nordeakonto 3256 0112140 - OBS! Konto, inte Bankgiro eller Plusgiro. Ange gärna inbetalarens namn.
Och inte minst viktigt, samtidigt med betalning, skicka ett e-meddelande om detta, med korrekt e-svarsadress (för nyckeln), till e-postadressen angiven upptill till vänster.

[Start]