Anarkiv

version 8.0 för Windows

Anarkiv version 8.0 finns i två varianter, Anarkiv 8.0 Pro och Anarkiv 8.0 Light. Båda är fullvärdiga program utan begränsningar i antal och storlek på databaser, skillnaden ligger i att Pro-versionen innehåller en uppsättning funktioner som inte ingår i Light-versionen (se vidare under Pro-Light). Ytterligare en skillnad är att Light-versionen är gratis.

Anarkiv version 8.0 kan köras i alla Windowsversioner från Windows 95 och framåt. Anarkiv version 8.0 är dock utvecklad med ny teknik speciellt med tanke på att den ska kunna köras utan problem i Windows 8.

Ladda hem Anarkiv här:
Anarkiv 8.0 (Pro och Light) för Windows
(Uppdaterad 2017-01-23)
- självuppackande fil, hämta och kör filen (Anarkiv80_setup.exe, 1.5 MB), installation sker automatiskt.
Spara gärna den nedladdade filen, Anarkiv80_setup.exe, den kan användas även för avinstallation.
Under installationen kan 'NET FrameWork' komma att behöva laddas ned från Microsoft, om inte den redan finns på datorn, så acceptera denna nedladdning om den behövs.

Som bekant har Microsoft, Windows och Internet Explorer haft mycket problem med säkerheten, därför har Microsoft i Internet Explorer infört ett "SmartScreen-filter" för att Microsoft ska kunna friskriva sig från alla problem som kan tänkas förekomma. Filtret kan komma med en eller annan varning, t. ex. "Det är inte vanligt att anarkiv80_setup hämtas och den kan skada datorn.". Men vid nedladdning av Anarkiv går det bra att bortse från dylika varningar, Anarkiv kommer inte att skada datorn.

För Pro-versionen behövs en nyckel som erhålls via e-post efter erlagd betalning.
Prova gärna Light-versionen först. När väl nyckeln för Pro-versionen kommit kan programmet inte reklameras.

Priset följer tidigare mönster:
300 kr för uppdatering från Anarkiv version 7.1
600 kr för uppdatering från tidigare versioner av Anarkiv.
I övrigt gäller fullpris 900 kr.

Beställ direkt genom insättning på Nordeakonto 3256 0112140 - OBS! Konto, inte Bankgiro eller Plusgiro. Ange gärna inbetalarens namn.
Och inte minst viktigt, samtidigt med betalning, skicka ett e-meddelande om detta, med korrekt e-svarsadress (för nyckeln), till e-postadressen angiven upptill till vänster.

Databaser skapade i tidigare versioner av Anarkiv kan direkt användas i Anarkiv 8.
Dock kan äldre databaser, skapade i Anarkiv version 6 och äldre, behöva Packas. Och det görs bäst i Anarkiv version 7.1. Funktionen hittas under Underhåll, starta processen genom att trycka OK och se till att välja Jet Engine version 4 vid packningen. Härvid skapas en kopia av databasen och det är den som ska användas.
Problemet är att databaser skapade med Jet Engine 3 och tidigare inte kan öppnas/användas i den nya versionen av Anarkiv.
Se till att alltid ha en (säkerhets-) kopia av databasen. Programmet, Anarkiv, kan alltid ersättas, däremot är en skadad eller försvunnen databas oftast omöjlig att ersätta.

Diskussion, synpunkter och felrapporter tas gärna emot och hanteras bäst på Anarkivs sida på Facebook.

Det finns också en utvidgad tillbehörsdatabas, Anarkiv 8.0_utvidgad.mdb, som kan användas i Anarkiv 8. Denna utvidgade databas innehåller förutom län, kommuner och församlingar också alla svenska gårds- och ortnamn.
Filen, databasen, placeras direkt i Anarkiv-katalogen och kommer automatiskt att användas av Anarkiv (efter omstart).
Filen är zip-packad, numera kan sådana filer direkt packas upp med hjälp av Utforskaren i Windows. Den kan hämtas under Filarkiv.


Nyheter, rättelser för Anarkiv version 8.0

 • 2017-01-23
  Den funktion, från tidigare versioner av Anarkiv, som automatiskt sparar data har dykt upp i en ny utformning, titta under Inmatning i Hjälpen,
  Fumktionen för att spara Anor i gedcom har bearbetats.

 • 2016-08-26
  Bilder från Internet eller annorstädes kan sparas direkt i Anarkiv via bildfönstret.
  OK-knappen har satts först i alla fönster och Rensa-knappen sist.
  ANSEL vid export har tagits bort, den nya teckenstandarden UTF-8 omfattar alla tecken.

 • 2016-05-12
  Smärre bearbetning av export av anor och ättlingar, inga tomma länkar tas med, ja familjer alltså,
  dylika ställer till problem i andra program visar det sig, (egentligen är det ju deras problem, men i alla fall).

 • 2015-12-20
  Smärre rättelser för fadder- och adoptivbarnsfunktionerna,
  och så här i juletid, ett par, tre nya ramar att använda vid utskrift,
  se exempel här: Astrid Lindgrens antavla.

 • 2015-11-01
  Samlingsuppdatering, mestadels skönhetsfel.

 • 2015-02-15
  Rättelse för Stamtabellen, uppgifterna kom ut dubblerat på skrivare.

 • 2015-02-01
  Samlingsuppdatering av diverse småplock.
  En nyhet är att församlingar kan direkt kopplas till rätt sida hos SVAR.
  För detta fordras den uppdaterade tillbehörsdatabasen (under Filarkiv) och
  ett abonnemang hos SVAR. (Tyvärr har AD ingen motsvarande möjlighet.)

 • 2014-08-13
  Rutinerna för Söka Relation och Ättlingar har setts över, dessutom lite filande på detaljer som vanligt.

 • 2014-04-23
  Startnummer kan anges för Antavla/Antabell när man inte vill börja med autonummer 1,
  Import av gedcomfil från Ancestry där gedcomstandarden följs bara så där, men självfallet ska den kunna importeras i Anarkiv ändå,
  Kopiering av personer mellan Anarkiv-databaser fungerar nu på samma sätt som att kopiera en person från Sveriges Dödbok eller från Sveriges Befolkning.

 • 2014-01-07
  För Ättlingar/Stamtabell/Stamtavla har införts en inställning 'Beteckning' så man kan välja mellan beteckningarna make/maka/partner/sambo (för makar). Variabeln 'Ålder' har införts i Anarkiv 8, så man kan få med ålder i listor o tavlor. Vigseluppgifter kan tas med i ättlingslistan i html.

 • 2013-12-27
  Textsökning kan nu kombineras med personnamn, där så är tillämpligt

 • 2013-10-14
  Vid längre utskrifter, hundra sidor eller så, kunde sidräkningen slå lite fel.

 • 2013-09-16
  Nyhet: två nya fält i Vigseltabellen: Lysning och Skilsmässa
  Den "gamla" funktionen att uppdela textfältet i flera delar, är åter, Text1[.....]Text1 osv

 • 2013-09-02
  Lite fler finjusteringar, bl a antabell, vig- o dödlista, x-tabeller.

 • 2013-08-22
  Lite finjusteringar.

 • 2013-07-01
  Vissa problem vid inmatning åtgärdade.

 • 2013-06-10
  Ytterligare några finjusteringar av Familjeakt och Ansedel.

 • 2013-05-15
  Funktionerna för Multisökning och Sätta in Relation bearbetade, Sökning efter personnr med Jokerknappen aktiverad, %99%, kan nu ske.

 • 2013-04-22
  Ättlingslistan, särskilt i kombination med Relationssökning har fått en översyn.
  Export och import kan nu hantera text från äldre program, så kallad Ascii- eller Ansi-text.
  Vigseldatum kan nu innehålla värden som: Gifta, Sambo, 1932-01-20 - 1953-05-07,
  observera att fältlängden kan behöva ökas (under Underhåll).

 • 2013-04-01
  Familjeakten, valbart: gemensam familj eller alla familjer.
  Alla tavlor: rubriken kan sättas ovan ramen.

 • 2013-03-11
  Tabellen för bilder behövde en liten översyn

 • 2013-03-05
  Fjärilstavlan korrigerad, Vigseldatum också i Ättlingslistan, asterisk och kors för född och död i Aktuell Person, likaså syns en asterisk som används för att markera tilltalsnamn, plus en del andra smärre ändringar/förbättringar, som defaultinställningar för tavlor.

 • 2013-01-25
  Familjeakten igen, vigseluppgiften är tillbaka bland familjeuppgifterna
  sluraden Slut familj] rätt placerad i Ansedel och familjeakt

 • 2013-01-03
  Familjeakten ytterligare bearbetad (som utlovat!), för makar med mycket olika mängd data kunde akten komma lite i otakt

 • 2012-12-06
  Märkliga datum som ett mellanslag ställer inte längre till problem
  Familjeakten bearbetad avseende gemensam familjetext, dvs text under Vigsel

 • 2012-11-22
  Tavlefönstret behöver inte först stängas innan en ny tavla kan skapas

 • 2012-10-18
  Hanteringen av utskriftsfönstret har fått en rejäl översyn, flera utskriftsfönster kan öppnas bredvid varann, (endast det senast öppnade fönstret kan skivas ut dock),
  den nygamla funktionen att klicka fram de senast gjorde inmatningarna återinförd.

 • 2012-10-02
  Data från annan databas, månadsnamnen var inte initialiserade, Max-o Min-knappar i utskriftsfönstret valbara, [auto1 o [auto2 osv kan användas samtidigt i Antavla/Antabell, Färgnumren för text i utskrift har ändrats också i Hjälpen, plus en del ytterligare smärre ändringar/rättelser.

 • 2012-09-08
  Den färdiga versionen av Anarkiv 8.0, endast några smärre ändringar sedan senast

 • 2012-05-16
  Setup på svenska, samt en smärre rättelse, nollställning av ett värde efter Solfjäder 5

 • 2012-05-11
  En ny uppdatering där också Solfjäder nr 5 kan skrivas ut!

 • 2012-05-10
  Den utvidgade Tillbehörsdatabasen bearbetad, ca 4000 ortnamn av totalt ca 400.000 hade avslutats med ett extra mellanslag vid den halvautomatiska importen, detta är nu bortopererat.

 • 2012-05-09
  De nya solfjädertavlorna på plats (än en gång), fem varianter, plus lite mer allmän finputsning

 • 2012-04-17
  De nya solfjädertavlorna på plats, Ättlingslistan bearbetad, plus lite allmän finputsning

 • 2012-03-29
  Funktioner för att hantera adoptiv/foster-barn samt samkönade relationer

 • 2012-01-16
  Försök med en utvidgad tillbehörsdatabas, Anarkiv 8.0. mdb, databasen hämtas separat
  Bildarkiv åter på plats, plus några smärre rättelser

 • 2011-12-06
  Sök Relation bearbetad, Reducerad vs Full tavla, resultat i Html
  Nya möjligheter att skapa tavlor direkt i Html
  Centrerad och Vänsterställd (och Högerställd) sidnumrering i tavlor
  Bokmärke återinfört

 • 2011-10-21
  Rutinen för anförluster i tavlor bearbetad, Inmatningshjälpen för namnförslag bearbetad, Inställningen för textuppgifter bearbetad

 • 2011-08-26
  Den nygamla funktionen som söker lediga personnummer återinförd.
  Plus en del andra "småsaker".

 • 2011-08-20
  Funktionerna för gedcom och inmatningshjälp bearbetade.

 • 2011-07-18
  Funktionerna för Html och Söka Relation bearbetade,
  Databasinfo rättad så att nya uppgifter kan sättas in.

 • 2011-05-21
  Bearbetning av importfunktionen,
  Justering av Antavlans barnrader.

 • 2011-04-21
  Skapa Ny Inställningstabell korrigerad,
  Plus en del andra "småsaker".

 • 2011-04-16
  Hemmanslista och Hemmanssökning osv bearbetad,
  Skapa Ny inställningstabell bearbetad,
  Plus lite annat smått och gott,
  Hjälpfilen bearbetad, bl a bör (alla?) länkar fungera.

 • 2011-04-09
  Födelselista osv bearbetad,
  Egen anlinje bearbetad,
  Startvärden för bl a tavleram och knapprad.

 • 2011-04-04
  Fadderfunktionen bearbetad, Textimport bearbetad.

 • 2011-03-18
  En uppdatering av setup-programmet.

 • 2011-03-17
  Nu ska det gå att öppna andra databaser än databas1.ddb.

 • 2011-03-08
  Under resans gång ändras mycket, ytterligare ett par återställare,
  söka maxnr och inmatning av barn mitt i familj.

 • 2011-03-07
  Under resans gång ändras mycket, vilket gör att en eller annan funktion sätts ur spel
  Diverse fel av denna typ korrigerade.

 • 2011-02-21
  Installationsprogrammet rättat, ingen extra tom katalog.
  Kontroll av upptaget personnummer vid ev. byte av nr.

 • 2011-02-18
  Första versionen av Anarkiv 8.0 Beta.

[Start]