Anarkiv

version 8.0 för Windows

Anarkiv version 8.0 finns i två varianter, Anarkiv 8.0 Pro och Anarkiv 8.0 Light. Båda är fullvärdiga program utan begränsningar i antal och storlek på databaser, skillnaden ligger i att Pro-versionen innehåller en uppsättning funktioner som inte ingår i Light-versionen (se vidare under Pro-Light). Ytterligare en skillnad är att Light-versionen är gratis.

Anarkiv version 8.0 kan köras i alla Windowsversioner från Windows 95 och framåt. Anarkiv version 9.0 är dock utvecklad med ny teknik speciellt med tanke på att den ska kunna köras utan problem i Windows 8 och följande.

Ladda hem Anarkiv här:
Anarkiv 8.0 (Pro och Light) för Windows
(Uppdaterad 2017-01-23)
- självuppackande fil, hämta och kör filen (Anarkiv80_setup.exe, 1.5 MB), installation sker automatiskt.
Spara gärna den nedladdade filen, Anarkiv80_setup.exe, den kan användas även för avinstallation.
Under installationen kan 'NET FrameWork' komma att behöva laddas ned från Microsoft, om inte den redan finns på datorn, så acceptera denna nedladdning om den behövs.

Som bekant har Microsoft, Windows och Internet Explorer haft mycket problem med säkerheten, därför har Microsoft i Internet Explorer infört ett "SmartScreen-filter" för att Microsoft ska kunna friskriva sig från alla problem som kan tänkas förekomma. Filtret kan komma med en eller annan varning, t. ex. "Det är inte vanligt att anarkiv80_setup hämtas och den kan skada datorn.". Men vid nedladdning av Anarkiv går det bra att bortse från dylika varningar, Anarkiv kommer inte att skada datorn. Nyckel


För Pro-versionen behövs en nyckel som erhålls via e-post efter erlagd betalning.
Prova gärna Light-versionen först. När väl nyckeln för Pro-versionen kommit kan programmet inte reklameras.

Pris enligt följande:
300 kr för uppgradering från tidigare köpt Anarkiv version 7.0-7.1
I övrigt gäller 600 kr.


Beställ direkt genom insättning på Nordeakonto 3256 0112140 - OBS! Konto, inte Bankgiro eller Plusgiro. Ange gärna inbetalarens namn.
Och inte minst viktigt, samtidigt med betalning, skicka ett e-meddelande om detta, med korrekt e-svarsadress (för nyckeln), till e-postadressen angiven upptill till vänster.

Nyheter för Anarkiv version 8.0.

Uppdateringar, rättelser för Anarkiv version 8.0.

[Start]